Välkommen till webarkivet för BKNs tidigare webbplats

Vi har strävat efter att det ska vara enkelt för dig att hitta bra och aktuell information om BKNs tidigare verksamhet.

Som statlig myndighet skulle BKN:s webbplats vara anpassad efter de krav som ställs på en 24-timmarsmyndighet. Med vår webbplats eftersträvade de att leva upp till de flesta av dessa. Bland annat är webbplatsen byggd så att även besökare med funktionshinder och olika hjälpmedel enkelt kan ta del av informationen.

Mer information om hur webbplatsen fungerar hittar du under respektive rubrik i högerkolumnen.