Lättläst

Svenska staten ska se till
att det finns bra bostäder för alla i Sverige.
Det är en del av den svenska bostadspolitiken
som Sveriges regering och riksdag har bestämt.
Därför ska staten göra det lättare
för dem som vill bygga bostadshus.

Staten vill också att de bostadshus som finns är bra
och att det ska finnas bostäder för människor
även på de platser där inte så många vill bygga.

BKN finns sedan år 1992.
Förut så lånade staten ut pengar
till dem som byggde bostäder.
Från den 1 januari 1992
började den nya myndigheten
Statens bostadskreditnämnd, BKN,
att arbeta med de här frågorna istället.

BKN lånar inte ut pengar.
Däremot kan BKN hjälpa bankerna
så att de kan låna ut pengar.
Under BKN säljer statliga kreditgarantier
för lån för bostadsbyggande
kan du läsa mer om hur vi på BKN arbetar.

BKN kan också ge stöd till kommuner.
Under Stöd till kommuner och under
BKN ger bidrag till kommunala hyresgarantier
kan du läsa mer om detta.