Förvärvsgarantier

En förvärvsgaranti var en statlig garanti som omfattade räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Syftet var att ge stöd till hushåll som vill köpa en bostad men som har svårt att få bostadslån trots att de har en långsiktig betalningsförmåga. Det kan bero på enskilda riskfaktorer som att inte vara känd hos banken sedan tidigare, enstaka betalningsanmärkningar mm.

Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för långivaren som, genom att teckna en garanti hos BKN, försäkrar sig mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån.

Det är alltid långivaren som gör kreditprövningen och bedömer om en förvärvsgaranti kan vara ett komplement för att stärka möjligheten att bevilja ett bostadslån. För att en förvärvsgaranti ska kunna tecknas måste
1. låntagaren inte äga eller ha ägt en villa, radhus, bostadsrätt eller liknande
2. låntagaren bedömas ha förutsättningar att betala ränta och amortering
3. bostaden vara avsedd för permanent boende

Förvärvsgarantin garanterar räntebetalningarna gentemot långivaren upp till ett belopp av 100 000 kr under max 10 år. Garantin omfattar inte amorteringar och andra kostnader för lånet. Förvärvsgarantin innebär inte att låntagaren kan låta bli att betala lånekostnaderna. Därför är det viktigt att låntagare som får problem med att betala kontaktar långivaren så fort problemet uppstår. Om låntagaren inte kan betala kan långivaren begära att BKN infriar garantin och ersätter uteblivna räntebetalningar. När BKN infriat garantin har låntagaren en skuld till BKN.

Förvärvsgarantin tecknas av långivaren i samband med att bostaden köps och bostadslånet betalas ut. För garantin utgår en avgift, avgiften är 500 kr per år för garantibelopp 50 000 kr respektive 1 000 kr per år för garantibelopp 100 000 kr.