Etablering på ägarrättsmarknaden

BKN har utrett åtgärder för att underlätta etablering på ägarrättsmarknaden.

Det finns många fördelar för den enskilde att äga sin bostad. Inte minst är det tilltalande att kunna påverka boendekostnaderna genom eget arbete och att utforma boendet efter egna preferenser. Det är dock inte riskfritt att äga sin bostad. Det krävs en buffert för att klara av reparationer och underhåll liksom oförutsedda händelser.

Andelen som äger sin bostad har ökat under senare år, samtidigt har bostadspriserna på många håll stigit kraftigt, belåningsgraden har ökat och hushållen har ett relativt litet sparat kapital att använda vid köp av bostad.

Att kunna finansiera bostadsköpet är en avgörande faktor för att kunna etablera sig i ägd bostad. BKN föreslår att sparande till egen bostad stimuleras.