Ersättning ur kreditgarantin

Kreditgarantin träder in och ersätter långivarens förlust på det garanterade lånet om panten för lånet måste realiseras, dvs. fastighetens säljas, på grund av att låntagaren inte betalat ränta och amortering. Förutom kapitalförlust ersätts räntor och övriga kostnader upp till ett visst maximerat belopp.

BKN kan också under vissa förutsättningar betala ut ersättning utan att fastighetens säljs, så kallat ackord.

BKN kan, för att minska sin förlust, köpa in fastigheter vid exekutiv försäljning eller underhandsförsäljning.

I och med att garantin infriats av BKN övertar BKN långivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt.

BKN:s skadehantering innefattar följande moment:
  • Samråd under garantitiden
  • Ställningstagande till ackordsförslag
  • Exekutiv försäljning
  • Godkännande av underhandsförsäljning
  • Utbetalning av ersättning
  • Aktivering av kommunalt förlustansvar
  • Bevakning av regressrätt
  • Eftergift av regressfordran