Ansöka om kreditgaranti

Ansökan om förhandsbedömning görs i samband med att ett projekt är på gång att startas upp. För garanti för slutfinansiering kan både den som bygger och långivaren ansöka om en preliminär bedömning. För garanti under byggtiden kan endast långivaren ansöka om preliminär bedömning.