Analys av svenska lånemarknaden

Bostadsmarknaden i Sverige har under en längre tid varit uppåtgående. Priserna på bostäder har gått upp kontinuerligt de senaste åren. Först ökade bostäder i innerstäderna, där en bostadsrätt i Stockholm innerstad går på mer än 120 000kr/kvm. Därefter villor  och sedan under och efter Covid, så har priserna på landsställen även följt med. Detta p.g.a minskat resande och därav uttrycket hemester. Riksbanken anger även ett ökat sparande och insikt och vilja att ha större bostad då man tvingas vara hemma i större omfattning p.g.a restriktionerna som en konsekvens av pandemin. Sett i bakspegeln ska kan man konstatera att priserna gått upp med 10-20% senaste åren. Sett på 12-15 år så har priserna mer än 300%. Trots att flera indikatorer påvisat och experter har påtalat detta.

För att försöka dämpa en het bostadsmarknad och minska systemrisken så gick politikerna in genom Finansinspektionen och införde en del nya regler som skulle ha en dämpande effekt. Ett skuldkvotstak har införts samt ett amorteringskrav. Lånar man mer än 4,5 gånger sin årsinkomst innan skatt så skall man amortera minst 1% av lånet. Detta är riktlinjer men de flesta banker tillämpar dessa regler strikt. Dessutom så räknar storbankerna med en ränta på 6-7% när de gör kalkyler på vad man ska klara av att betala av.

Ovan nämnda realitet har gjort det väldigt svårt för en förstagångsköpare att komma in på marknaden. Har man ingen rik förälder som kan hjälpa en så tar det väldigt lång tid att spara ihop en handpenning och att få låna tillräckligt mycket pengar för att ha råd att köpa en etta eller två:a i innerstaden. Då får man satsta att försöka göra en bostadskarriär, dvs köpa i någon förort, sälja med vinst och upprepa tills man har möjlighet med en dyrare lägenhet.

Svenska marknaden för lån består främst av bolån och privatlån samt snabblån. Storbankerna har varit dominerande för bolån men även statliga SSAB har tagit bra marknadsandelar på senare år. Privatlån har också dominerats tidigare av storbankenerna men uppstickare som Marginalen eller BlueStep har tagit position. När det kommer till snabblån har aktörer som Klarna, Bank.se och Collector tagit markandsandelar på den nya marknad för enkla, snabba lån.

Dessa nya aktörer möjliggör för förstagångsköpare att relativt enkelt få tillgång till kredit som storbankerna annars nekar till. Räntorna må vara högre men samtidigt så möjliggör det för en ny generation att skapa sig ett eget självständigt liv.