Preliminär tilldelning av bidrag för kommunala hyresgarantier

BKN har gjort en preliminär tilldelning av 2012 års statliga bidrag för kommunala hyresgarantier till de 29 kommuner som ansökt. Den preliminära tilldelningen avser hyresgarantier som kommunen utfärdar under perioden 1 december 2011 – 30 november 2012 samt ansöker om bidrag för senast den 10 december 2012.

Den preliminära tilldelningen innebär att BKN reserverat del av anslaget till en enskild kommun. Det faktiska bidrag som utbetalas till kommunen baseras på antalet utfärdade och redovisade garantier. Bidrag kommer att utbetalas med 5 000 kronor per utfärdad garanti som uppfyller de krav som ställs.

Kommuner som är intresserade av att lämna hyresgarantier men som inte ansökt om  tilldelning är välkomna att kontakta oss.