Kortsiktiga hushåll i riskzonen – lärdomar för framtiden

Finanskrisen som i mångt och mycket har sitt ursprung i övervärderade bostadsmarknader har visat sig vara mycket kostsam.  För att undvika en liknande systemkris i framtiden bör vi ta hänsyn till att kreditgivare och hushåll ofta agerar kortsiktigt och anpassa praxis och regelverk till detta. En slutsats som vi kan dra efter att ha analyserat utvecklingen i Danmark, USA och Sverige är att kombinationen av låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket. Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna kan förklaras av övergången till rörliga räntor och amorteringsfria lån under åren innan krisen.

Det framgår av rapporten att kostnaderna är stora när bostadspriserna faller och hushållen är högt skuldsatta. Mot denna bakgrund är det oroväckande att de svenska hushållen fortsätter att öka sina bostadslån från en redan hög nivå. Den genomsnittliga belåningsgraden i bolånestocken är ca 65 procent och omkring 78 procent i nyutlåningen. För att undvika framtida kriser bör kraven på kontantinsats och amorteringar öka jämfört med idag och en förstärkt bevakning från myndigheternas sida av tillgångspriser och hushållens skuldsättning är nödvändig.

BKN:s Marknadsrapport kommer ut tre gånger per år, i februari, maj och oktober.