Informationsmöte om kreditgarantier

Fler bostäder behövs och många byggherrar vill bygga nu. Samtidigt kan osäkerheten i omvärlden göra det svårare att få finansiering. Kreditgarantier kan underlätta både för byggherren att få finansiering och för långivaren att medverka i ett byggprojekt.

Statliga kreditgarantier används för att underlätta finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder. Garantin gäller både under byggtiden och efter färdigställande och kan möjliggöra finansiering upp till 90 % av ett långsiktigt hållbart marknadsvärde på fastigheten.

Under informationsmötet berättar vi om hur kreditgarantier fungerar och hur de kan användas.

Informationsmötet avrundas med kaffe och en möjlighet för Er att ställa frågor och diskutera direkt med oss.

Det finns även möjlighet att boka in ett enskilt möte med oss i anslutning till