Tiden med billiga rörliga bolån är över

Bostadslån med rörlig ränta har varit billiga i Sverige. Bundna lån är däremot ofördelaktiga, räntan är hög och det är dyrt att förtidsinlösa bundna lån.

Under hösten 2011 höjdes den rörliga bolåneräntan. När Riksbanken sänkte styrräntan
i december dröjde många banker med att sänka den nyss höjda räntan på rörliga bolån. Statsskuldsoron i Europa har lett till en stressad banksektor (även den svenska), som samtidigt har fått krav på sig att öka det egna kapitalet och likviditeten enligt nya regler. Detta kostar och någon måste betala för det. Kan de svenska hushållen förvänta sig fortsatt låga rörliga bolåneräntor i framtiden?

I rapporten jämförs den svenska bolånemarknaden med den danska och tyska. Vi har valt dessa marknader då de är olika den svenska marknaden och har en tradition med bundna räntor som försäkrar hushållen mot räntehöjningar.

Tiden med billiga rörliga bolån är över. Bankernas finansieringskostnader ökar till följd av regler och krav på längre finansiering och mer eget kapital. Kreditrisken inom banksystemet och på bostadsobligationer har gått upp vilket ytterligare leder till dyrare bolån. De korta billiga bolåneräntorna som har varit snävt sammankopplade med styrräntan mellan 2002 och 2009 har snarare varit en exceptionell företeelse än ett normaltillstånd.