Utökad möjlighet till kreditgaranti

För att främja bostadsbyggande på orter med låga marknadsvärden kan BKN ställa ut garantier upp till 90 % av kostnaden för ny – eller ombyggnaden, dock maximalt 16 000 kr per kvadratmeter uppvärmd boarea. Den tidigare begränsningen om ett maximalt garanterat belopp på 2 miljoner kronor per lägenhet är borttagen.

Kreditgarantier underlättar både för byggherren att få finansiering och för långivaren att medverka i bostadsbyggnadsprojekt. Garantin kan tecknas för lån under byggtiden och efter färdigställandet. Kreditgarantier kan även användas vid ombyggnad av bostäder.