Utredning om utveckling av hyresrättens förutsättningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att analysera marknaden för uthyrning av bostäder. Utredaren ska undersöka vad som kan göras för att befintliga bostäder ska användas mer effektivt och hur villkoren för uthyrning i andra hand ska förbättras. Målet är att genom en bättre uthyrningsmarknad få fram fler bostäder, framför allt i storstadsregionerna.

Utredaren ska också analysera villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna som finns i Sverige för att säkerställa att statens behandling av dem är likvärdig.

Utredaren ska bland annat:

  • göra en samlad analys av villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna för att se till att statens behandling av dem är likvärdig
  • analysera vilka förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder
  • göra en jämförelse med villkoren för uthyrning av bostäder i andra länder i EU och i Norden och redovisa effekterna av de andra ländernas villkor.

Analysen ska utgå från att de förändrade reglerna för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och för hyressättning som gäller sedan 1 januari 2011 ska ligga fast. Utredningsuppdraget innefattar inte skattefrågor